Více informací, mj Vodafone, vtinu slueb si nastavíte sami a pohodln v aplikaci nebo na webu.

Skutené pokrytí se me ásten liit od poítaového modelu.

Neueste Nachrichten