Zákazník je povinen informovat Poskytovatele o vech zmnách v rezervaci nebo jejím zruení písemn.

U nkterch rezervací a to zejména u skupinovch rezervací je Ubytovacím zaízením nebo provozovatelem portálu poadována garance kreditní kartou nebo platba zálohy a do ve 100 ceny pobytu.

Neueste Nachrichten